Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Chính sách này là một tài liệu quan trọng. ATALINK khuyến cáo người dùng đọc kỹ khi sử dụng trang web.

  Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bao gồm các yêu cầu thực hiện quyền hợp pháp của người dùng, vui lòng liên hệ với ATALINK theo thông tin bên dưới:

  • Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATALINK
  • Địa chỉ email: DPTeam@atalink.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà QTSC 1, Đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Trách nhiệm của người dùng trong việc thông báo cho ATALINK về các thay đổi: Để thông tin cá nhân được chính xác và được cập nhật, người dùng nên thông báo cho ATALINK khi có thay đổi thông tin đã cung cấp cho ATALINK.

  Liên kết với trang web của bên thứ ba: Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plug-ins và ứng dụng của bên thứ ba. Chọn vào các liên kết này có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu của người dùng. ATALINK không kiểm soát các trang web này cũng như không chịu trách nhiệm về các điều khoản quyền riêng tư của bên thứ ba. Khi rời khỏi trang web này, ATALINK khuyến khích người dùng đọc thông báo bảo mật khi truy cập các trang web khác.

  Trong chính sách này, các thuật ngữ được sử dụng:

  • “ATALINK” trong chính sách bảo mật này là CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATALINK
  • “Thông tin cá nhân” hoặc “Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan để xác định hoặc có thể nhận dạng một cá nhân
  • “Nhận dạng một cá nhân” là một người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng cách tham chiếu đến số Chứng minh nhân dân hoặc một hay nhiều yếu tố khác
  • “Chủ thể dữ liệu” là người sở hữu thông tin cá nhân mà các thông tin này có thể sử dụng để xác định hoặc nhận dạng họ
  • “Người dùng” (và các thuật ngữ tương tự khác) đề cập đến các khách hàng của ATALINK, các cá nhân liên quan đến khách hàng của ATALINK, các thông tin liên hệ, nhà cung cấp, ứng viên, nhân viên và khách truy cập vào trang web ATALINK https://atalink.com

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Giới Thiệu

Chính sách này là một tài liệu quan trọng. ATALINK khuyến cáo người dùng đọc kỹ khi sử dụng trang web.

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bao gồm các yêu cầu thực hiện quyền hợp pháp của người dùng, vui lòng liên hệ với ATALINK theo thông tin bên dưới:

 • Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATALINK
 • Địa chỉ email: DPTeam@atalink.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà QTSC 1, Đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trách nhiệm của người dùng trong việc thông báo cho ATALINK về các thay đổi: Để thông tin cá nhân được chính xác và được cập nhật, người dùng nên thông báo cho ATALINK khi có thay đổi thông tin đã cung cấp cho ATALINK.

Liên kết với trang web của bên thứ ba: Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plug-ins và ứng dụng của bên thứ ba. Chọn vào các liên kết này có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu của người dùng. ATALINK không kiểm soát các trang web này cũng như không chịu trách nhiệm về các điều khoản quyền riêng tư của bên thứ ba. Khi rời khỏi trang web này, ATALINK khuyến khích người dùng đọc thông báo bảo mật khi truy cập các trang web khác.

Trong chính sách này, các thuật ngữ được sử dụng:

 • “ATALINK” trong chính sách bảo mật này là CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATALINK
 • “Thông tin cá nhân” hoặc “Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan để xác định hoặc có thể nhận dạng một cá nhân
 • “Nhận dạng một cá nhân” là một người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng cách tham chiếu đến số Chứng minh nhân dân hoặc một hay nhiều yếu tố khác
 • “Chủ thể dữ liệu” là người sở hữu thông tin cá nhân mà các thông tin này có thể sử dụng để xác định hoặc nhận dạng họ
 • “Người dùng” (và các thuật ngữ tương tự khác) đề cập đến các khách hàng của ATALINK, các cá nhân liên quan đến khách hàng của ATALINK, các thông tin liên hệ, nhà cung cấp, ứng viên, nhân viên và khách truy cập vào trang web ATALINK https://atalink.com